سید محمد رضا عسکری نژاد

سید محمد رضا عسکری نژاد

کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت

۰ارتباط ۱مهارت
فارس | کازرون
مسئول ناحیه کازرون و نوراباد
تعمیرات نیروی برق فارس
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کازرون
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کازرون
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
مدارک و گواهی‌نامه ها
مدر برق صنعتی
۱۳۷۹
مدر برق صنعتی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۸۰ اکنون
مسئول ناحیه کازرون و نوراباد
تعمیرات نیروی برق فارس
پروژه‌ها
۱۳۸۵
مونتاز و دمونتاژ ترانسفورماتور فوق توزیع و انتقال
مونتاژ و دمونتاژ بریکر
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
کلید قدرت
شرکت پارس سوییچ
توضیحات