ساغر باقری

ساغر باقری

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT

۰ارتباط ۲مهارت
البرز | کرج
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
۱۳۹۲ اکنون
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات