حدیث فرحناک

حدیث فرحناک

کارشناسی ارشد حسابداری مالی

۷ارتباط ۱مهارت
گیلان | رشت
کارمند اداری
بیمارستان الزهرا
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی فومن و شفت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی فومن و شفت
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد حسابداری مالی
دانشگاه آزاد اسلامی فومن و شفت
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی حسابداری مالی
مرکز جامع علمی کاربردی قزوین
۱۳۸۳ اکنون
کارشناسی نقشه کشی صنعتی
تجارب کاری
۱۳۸۷ - ۱۳۹۵
کارمند اداری
بیمارستان الزهرا
مهارت ها
| ۴نفر
محمد حسن پورنجمه ایرج
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات