میلاد ملائی

میلاد ملائی

حسابدار

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | شهر ری
حسابداری کارآموز
شرکت پویا محساب کبیر (PMk)
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
تحصیلات
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
نرم افزار حسابداری هلو
شرکت پویا محساب کبیر
۳۷۶۱۷۶
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
حسابداری کارآموز
شرکت پویا محساب کبیر (PMk)
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
آذری | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
حسابداری فروش
توضیحات