علیرضا محمدی

علیرضا محمدی

کارشناسی مهندسی مکانیک

۱۰ارتباط ۱مهارت
البرز | کرج
دانشجو کارآموز
بیشه پلاستیک آسیا
کارشناسی دانشگاه ملایر
تحصیلات
دانشگاه ملایر
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی مکانیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
نرم افزار متلب
دانشگاه خوارزمی تهران-کرج
نرم افزار کتیا
دانشگاه ملایر
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
دانشجو کارآموز
بیشه پلاستیک آسیا
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات