محبوبه ابراهیم نژاد

محبوبه ابراهیم نژاد

کارشناسی ارشد حسابداری مالی

۰ارتباط ۰مهارت
بوشهر | عسلویه
نماینده
بیمه
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی لامرد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی لامرد
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد حسابداری مالی
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
نماینده
بیمه
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات