امیر جوزقیان

امیر جوزقیان

مهندس، عکاس، تصویربردار، نوازنده، خطاط، طراح

۰ارتباط ۶مهارت
اصفهان | نجف آباد
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
تحصیلات
دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات