حامد افروغ

حامد افروغ

دیپلم علوم تجربی

۰ارتباط ۲مهارت
تهران | تهران
دبیر فرهنگ و هنر
خبرگزاری دفاع مقدس
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد پردیس
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد پردیس
۱۳۸۶ اکنون
کارشناسی الهیات فلسفه و حکمت اسلامی
-
دیپلم علوم تجربی
مدارک و گواهی‌نامه ها
icdl
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
دبیر فرهنگ و هنر
خبرگزاری دفاع مقدس
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
خبرنگار
روزنامه افکار
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
خبرنگار
سایت مشرق نیوز
۱۳۸۹ - ۱۳۹۵
چپ چین
سایت جهان نیوز
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
دوره مجازی گرافیک
دوره مجازی برنامه نویسی
دوره خبرنگاری
توضیحات