سپهر اکبرزاده

سپهر اکبرزاده

برنامه نویس سمت سرور (جنگو)

۱ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه شمال
تحصیلات
دانشگاه شمال
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات