احسان باروتکار لنگرودی

احسان باروتکار لنگرودی

دیپلم علوم تجربی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | اندیشه
کمک انبار دار
دارو گستر یاسین
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم علوم تجربی
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
کمک انبار دار
دارو گستر یاسین
به عنوان کمک انبار دار مشغول به کار هستم و دوره های اصول انبارداریgsp و gdp را هم گذراندم
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
اصول انبارداری
کمک انبار دار در دارو گستر یاسین
توضیحات