پریا رحمانی

پریا رحمانی

کارشناسی هنر گرافیک

۶ارتباط ۱مهارت
آذربایجان غربی | مهاباد
کارشناسی دانشگاه هنر شیراز
تحصیلات
دانشگاه هنر شیراز
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
کارشناسی هنر گرافیک
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات