شهاب نمیرانیان

شهاب نمیرانیان

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۰ارتباط ۸مهارت
تهران | تهران
مهندس پشتیبانی
شبکه رسانه تهران
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علامه دهخدا
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علامه دهخدا
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
MRT
موسسه انفورماتیک پارسه
۱۳۹۶
تعمیرات لپ تاپ و پی سی
موسسه انفورماتیک پارسه
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
مهندس پشتیبانی
شبکه رسانه تهران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کمک حسابدار
ویژن طب
۱۳۹۰ - ۱۳۹۶
IT مهندس زیرساخت
هفته نامه امرداد
پروژه‌ها
۱۳۹۲
پروژه برنامه نویسی C# برای ارتش
درجه کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علامه دهخدا
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
تعمیرات تخصصی لپ تاپ و پی سی
مهندس پشتیبانی در شبکه رسانه تهران
MRT
مهندس پشتیبانی در شبکه رسانه تهران
توضیحات