محمد رضا نظری

محمد رضا نظری

کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت

۰ارتباط ۶مهارت
لرستان | ازنا
مهندس برق قدرت
شرکت انرژی سازه آبان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی الیگودرز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی الیگودرز
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
معدل کل: 16/64
دانشگاه آزاد اسلامی الیگودرز
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی برق قدرت
معدل کل: 16/59
مرکز آموزش علمی کاربردی الیگودرز
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کاردانی مهندسی برق
معدل کل: 17/03
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
مهندس برق قدرت
شرکت انرژی سازه آبان
پروژه استادیوم فوتبال 15000 نفری خرم آباد
۱۳۸۶ - ۱۳۸۶
مسئول اجرایی حقوق و دستمزد
شرکت خدماتی ذوالفقار کبیر اراک
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
کارشناس اتوماسیون صنعتی (پنوماتیک، هیدرولیک، PLC)
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
ابزار دقیق کار
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
کارور PLC درجه دو
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
ایمنی کارگاه HSE
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
برقکار صنعتی درجه دو
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
کاربر نرم افزار اداری
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
توضیحات
دوره دانشگاهی کارشناسی ارشد اینجانب دی ماه 96 به اتمام رسیده است و صدور مدرک کارشناسی ارشد بنده به سال 97 موکول شده است در ضمن دوره های گذرانده شده اعم از کارشناس اتوماسیون صنعتی، ابزاردقیق کار، کارور PLC درجه دو، ایمنی کارگاه HSE به اتمام رسیده اند و معرفی به آزمون شده ام تا مدارک ثبت و صادر شوند و دوره های برقکار صنعتی درجه دو و کاربر نرم افزار اداری گذرانده شده و مدارک موجود میباشند.