مریم گلی

مریم گلی

کارشناسی ارشد علوم اجتماعی ارتباطات

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
مدیر روابط عمومی
ماهنامه
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی میبد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی میبد
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی ارتباطات
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
مدیر روابط عمومی
ماهنامه
پروژه‌ها
۱۳۹۵-۰۱
بازنمایی خانواده در فیلمهای ‍ پرفروش پوران درخشنده و تهمینه میلانی
فصلنامه فرهنگ و ارتباطات
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات