دانشگاه آزاد اسلامی میبد

دانشگاه آزاد اسلامی میبد

Islamic Azad University of Meybod

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
یزد
شهر
میبد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی میبد در آرمانگر عضو هستند که ۲۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۶ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۷۶%
زن بیش از ۱۰ نفر ۲۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی میبد در آرمانگر عضو هستند که ۲۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از یزد، 27 درصد از تهران، 11 درصد از اصفهان، 7 درصد از کرمان، 4 درصد از فارس، 4 درصد از خراسان رضوی، 4 درصد از البرز، 4 درصد از چهارمحال و بختیاری، و ۱۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
یزد
بیش از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۲۷%
۲۷%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی میبد در آرمانگر عضو هستند که ۵۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۳۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۵۸%
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۳۸%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی عمران نقشه برداری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد مهندسی مواد سرامیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۵۲%
۵۲ %