حسین خسروابادی

حسین خسروابادی

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
حسابدار
اتی
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز پاکدشت
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز پاکدشت
۱۳۸۹ - ۱۳۹۴
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
حسابدار
اتی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
حسابدار
فرا پویش
با نرم افزارهای هلو و سپیدار و پر کردن فرم بیمه ومالیات اشنایی کامل دارم
۱۳۹۱ اکنون
حسابدار
خدمات کامپیوتری لاوان
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات