مهدی کریمی

مهدی کریمی

کارشناسی ارشد مهندسی معدن سنگ

۰ارتباط ۱مهارت
اصفهان | اصفهان
مسئول فنی
سینا قطعه
کارشناسی ارشد دانشگاه یزد
تحصیلات
دانشگاه یزد
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی ارشد مهندسی معدن سنگ
مدارک و گواهی‌نامه ها
مسترکم
شهرک صنعتی امیرکبیر
تراشکاری cnc
تراشکاری cnc
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۶
مسئول فنی
سینا قطعه
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۰۴
پیش بینی نشست سطح زمین با استفاده از روش المان مرزی غیرمستقیم
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات