ابوالفضل برونلو

ابوالفضل برونلو

فوتبال دراموزش قدوسی

۰ارتباط ۱مهارت
زنجان | قیدار
استاد روزنامه نگاری
آموزشگاه تخصصی سایبرتک
دکترا دانشگاه جهرم
تحصیلات
دانشگاه جهرم
۱۳۸۵ اکنون
دکترا پزشکی دکترای حرفه ای
-
زیردیپلم
هفتم راهنمایی
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
استاد روزنامه نگاری
آموزشگاه تخصصی سایبرتک
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
اردو | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات