مجتبی پوریان

مجتبی پوریان

کارشناسی ارشد حسابداری بازرگانی

۹ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
مسئول اداری مالی
قرار گاه خاتم الانبیا
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد حسابداری بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
مسئول اداری مالی
قرار گاه خاتم الانبیا
پروژه‌ها
۱۳۹۵-۰۳
اندازه گیری ریسک سیستماتیک و آسیب پذیری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
نرم افزار سپیدار- نرم افزار هلو و رافع- لیست حقوق و دستمزد- بیمه تامین اجتماعی- نرم افزار دارایی و اظهارنامه- EXCELLو WORD
درجه کارشناسی ارشد حسابداری بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
توضیحات