مهدی صبوری‌پاک

مهدی صبوری‌پاک

Accountants

۰ارتباط ۶مهارت
البرز | کرج
حسابدار و مسئول دفتر
گروه کارخانجات صنایع سنگ رهنما
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم علوم انسانی
-
دیپلم حسابداری بازرگانی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۲
حسابداری ویژه بازار کار
موسسه حسابداری و حسابداری نوآوران
۱۳۹۲
حسابداری ویژه مالیاتی
موسسه حسابداری و حسابرسی نوآوران
۱۳۹۲
حسابداری حقوق و دستمزد
موسسه حسابداری و حسابرسی نوآوران
۱۳۹۲
حسابداری بهای تمام شده
موسسه حسابداری و حسابرسی نوآوران
۱۳۹۲
تحریر دفاتر قانونی
موسسه حسابداری و حسابرسی نوآوران
۱۳۹۲
حسابداری انبار
موسسه حسابداری و حسابرسی نوآوران
ICDL1
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
ICDL1
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
ICDL 2
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
ICDL 2
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
حسابدار و مسئول دفتر
گروه کارخانجات صنایع سنگ رهنما
نرم افزار حسابداری سپیدار - تحریر دفاتر قانونی - حقوق و دستمزد - انبارداری - گزارشات صورت وضعیت : فصلی - سودوزیان - خرید و فروش - مالیات و ....
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
حسابدار
فروشگاه کنز
نرم افزار هلو
انبار
قطع همکاری نحوه پرداخت حقوق
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
حسابدار و مدیر فروش
شرکت تولیدی محصولات آشپزخانه سیوان
نرم افزار حسابداری هلو - حقوق و دستمزد و بیمه - تحریردفاتر - مالیات ارزش افزوده - درآمد و ...
قطع همکاری تغییر محل دفتر
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
حسابدار
شرکت تولیدی محصولات آشپزخانه ساچلی
نرم افزار حسابداری هلو - تحریر دفاتر
حقوق و دستمزد و بیمه - مالیات - انبارداری
و...
قطع همکاری تغییر محل دفتر
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
حسابدار
شرکت تولیدی محصولات آشپزخانه لاولی
نرم افزار حسابداری شایان
انبار داری - حقوق و دستمزد و بیمه - مالیات ارزش افزوده - درآمد و.. - تحریر دفاتر قانونی
و...
قطع همکاری واگذاری امتیاز
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
حسابدار و مدیر فروش
فروشگاه پخش محصولات آشپزخانه پارسا
نرم افزار حسابداری شایان
تحریر دفاتر - خرید و فروش - سودوزیان - حقوق و دستمزد و بیمه - انبارداری - مالیات بر درآمد - ارزش افزوده و ...
قطع همکاری اختلاف بین شرکا
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
حسابدار
فروشگاه پخش محصولات صوتی و تصویری و فرهنگی
نرم افزار هلو
تحریر دفاتر - انبار - حقوق و دستمزد و بیمه - مالیات بر درآمد - ارزش افزوده و ...
قطع همکاری تغییر شغل
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
حسابدار
موسسه حسابداری و حسابرسی نوآوران
نرم افزار حسابداری همکاران سیستم.
قطع همکاری کم بودن حقوق
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
کمک حسابدار
شرکت حسابداری و حسابرسی نوآوران
نرم افزار حسابداری همکاران سیستم.
قطع همکاری کم بودن حقوق
پروژه‌ها
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
بهای تمام شده
حسابدار در شرکت تولیدی محصولات آشپزخانه لاولی
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
حقوق و دستمزد
حسابدار در شرکت تولیدی محصولات آشپزخانه لاولی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
حسابداری مالیاتی
حسابدار در فروشگاه پخش محصولات صوتی و تصویری و فرهنگی
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
Microsoft Office
ICDL 2
ICDL 1
حسابداری انبار
کمک حسابدار در شرکت حسابداری و حسابرسی نوآوران
تحریر دفاتر قانونی
کمک حسابدار در شرکت حسابداری و حسابرسی نوآوران
حسابداری بهای تمام شده
کمک حسابدار در شرکت حسابداری و حسابرسی نوآوران
حسابداری حقوق و دستمزد
کمک حسابدار در شرکت حسابداری و حسابرسی نوآوران
حسابداری ویژه بازار کار
حسابدار در موسسه حسابداری و حسابرسی نوآوران
حسابداری ویژه مالیات
حسابدار در موسسه حسابداری و حسابرسی نوآوران
توضیحات
سوابق فعالیت در بسیج
الف) سابقه عضویت
تاریخ بسیج عادی » آذر ۱۳۸۷ لغایت مهر ۱۳۹۱
تاریخ بسیج فعال » مهر ۱۳۹۱ لغایت تاکنون
ب)دوره های آموزشی
۱-مقدماتی بسیج
۲-تکمیلی بسیج
۳-ناصحین بسیج
۴-میدان تیر
۵-شناخت و مقابله جنگ نرم
۶-کنترل اغتشاشات خیابانی
۷- گردان عاشورا (آرایش دفاعی اغتشاش و درگیری خیابانی،دفاع شخصی کاربردی،و... )
ج) مسئولیت ها
۱-بسیج دانش آموزی
۲-آماد و پشتیبانی
۳-نیروی انسانی
۴-دبیرخانه
۵-فرهنگی و اردویی
۶-بازرسی
۷-حفاظت اطلاعات