رضا رسولی سی پی

رضا رسولی سی پی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه

۱ارتباط ۹مهارت
مازندران | زیرآب
دانشجو سال آخر
طراحی سازه ها - نقشه کشی ساختمان (معماری - سازه ایی) - نقشه برداری (توپوگرافی - مساحی)
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علوم و فناوری آریان (ایرانیکا)
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علوم و فناوری آریان (ایرانیکا)
۱۳۹۶ اکنون
مدارک و گواهی‌نامه ها
مدرک ICDL از سازمان فنی و حرفه ای
تحلیل گر داده های سوادکوه
دارای گواهی نامه مهارت ساختمانی از سازمان فنی و حرفه ای
سازمان فنی و حرفه ای
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۶
دانشجو سال آخر
طراحی سازه ها - نقشه کشی ساختمان (معماری - سازه ایی) - نقشه برداری (توپوگرافی - مساحی)