امین اله هلاکو

امین اله هلاکو

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

۰ارتباط ۲مهارت
گلستان | گنبد کاووس
رییس
دانشگاه غیرانتفاعی شمس گنبد
کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
تحصیلات
دانشگاه تربیت مدرس
۱۳۸۱ - ۱۳۸۴
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
تجارب کاری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
رییس
دانشگاه غیرانتفاعی شمس گنبد
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات