علیرضا کاظمی نورالدین وند

علیرضا کاظمی نورالدین وند

کارشناس ایمنی، بهداشت و محیط زیست حرفه ای در صنایع

۰ارتباط ۷۵مهارت
خوزستان | مسجدسلیمان
سوپروایزر ایمنی، بهداشت و محیط زیست
سی ان پی سی آی چین (CNPCI)
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی اهواز
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی اهواز
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی ایمنی بهداشت و محیط زیست حرفه ای در صنایع
مرکز جامع علمی کاربردی اهواز
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کاردانی ایمنی کار و حفاظت فنی
-
دیپلم ادبیات و علوم انسانی
1377
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۸
شبکه بهداشت و درمان
8529
صادر شده توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان مسجدسلیمان، استان خوزستان
۱۳۹۷
شبکه بهداشت و درمان شهرستان مسجدسلیمان
4183
صادر شده توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان مسجدسلیمان، استان خوزستان
امداد و کمک های اولیه
۱۳۹۳
امداد و کمک های اولیه
سازمان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
912/3205
صادر شده توسط جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
پایان نامه امداد گری
۱۳۸۶
سازمان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
912/27/15
صادر شده توسط جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
جوشکاری برق آرگون
۱۳۸۳
جوشکاری برق آرگون
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
صادر شده توسط شرکت تی جی سی/ TGC
گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای، آشنایی با فناوری رایانه درجه یک
۱۳۸۰
گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای، آشنایی با فناوری رایانه درجه یک
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
5/3684
صادر شده توسط سازمان فنی و حرفه ای شهرستان مسجدسلیمان، استان خوزستان
گواهی مهارت فنی و حرفه ای، کارور رایانه درجه دو
۱۳۷۹
گواهی مهارت فنی و حرفه ای، کارور رایانه درجه دو
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
5/845
صادر شده توسط سازمان فنی و حرفه ای شهرستان مسجدسلیمان، استان خوزستان
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
سوپروایزر ایمنی، بهداشت و محیط زیست
سی ان پی سی آی چین (CNPCI)
پروژه طرح توسعه میدان نفتی مسجدسلیمان، شهرستان مسجدسلیمان، استان خوزستان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
هماهنگ کننده ایمنی، بهداشت و محیط زیست
سی ان پی سی آی چین (CNPCI)
پروژه طرح توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی، شهرستان دشت آزادگان، استان خوزستان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
سوپروایزر ایمنی، بهداشت و محیط زیست
سی ان پی سی آی چین / سی اس پی (CNPCI/CSP)
پروژه طرح توسعه میدان نفتی مسجدسلیمان، شهرستان مسجدسلیمان، استان خوزستان
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
افسر ایمنی
پامیکو
پروژه ساخت مجتمع فولاد هرمزگان، شهر بندرعباس، استان هرمزگان
۱۳۸۶ - ۱۳۸۷
ناظر ایمنی داربست
تی آی جی دی (TIJD)
پروژه طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی، فازهای 6، 7 و 8، شهرستان عسلویه، استان بوشهر
۱۳۸۴ - ۱۳۸۵
سوپروایزر ایمنی، بهداشت و محیط زیست
یکان فولاد
پروژه طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی، فازهای 6، 7 و 8، شهرستان عسلویه، استان بوشهر
۱۳۸۳ - ۱۳۸۳
افسر ایمنی
تنوتاس
پروژه طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی، فازهای 4 و 5، شهرستان عسلویه، استان بوشهر
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
چینی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
آشنایی با خطرات گاز H2S و نحوه استفاده از سیستم های تنفسی (SCBA)
سوپروایزر ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سی ان پی سی آی چین / سی اس پی (CNPCI/CSP)
سیستم مجوز کار (PTW System)
سوپروایزر ایمنی، بهداشت و محیط زیست در یکان فولاد
ایمنی و خطرات گاز H2S
سوپروایزر ایمنی، بهداشت و محیط زیست در یکان فولاد
خطرات گاز H2S
برگزار شده توسط مرکز آموزش شرکت تی آی جی دی / TIJD در فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی، شهرستان عسلویه، استان بوشهر (8 ساعت)
مجوز کار/H2S
افسر ایمنی در تنوتاس
امداد و کمک های اولیه عمومی (General First Aid)
برگزار شده توسط سازمان امداد ونجات جمعیت هلال احمر (32 ساعت)
پایان نامه امدادگری (First Aider Dissertation)
برگزار شده توسط سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر (106 ساعت)
بهداشتیاری کار (Work Healthcare)
برگزار شده توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان مسجدسلیمان، استان خوزستان (70 ساعت)
آشنایی با فناوری رایانه درجه یک (Familiarity With Computer Technology)
برگزار شده توسط سازمان فنی و حرفه ای شهرستان مسجدسلیمان، استان خوزستان (160 ساعت)
کارور رایانه درجه دو (Computer User)
برگزار شده توسط سازمان فنی و حرفه ای شهرستان مسجدسلیمان، استان خوزستان (105 ساعت)
MSDS
ناظر ایمنی داربست در تی آی جی دی (TIJD)
ایمنی داربست (Scaffolding Safety)
برگزار شده توسط شرکت ان جی آی / NJI در فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی، شهرستان عسلویه، استان بوشهر (2 ساعت)
سیستم هوای ابزار دقیق و خطرات مربوطه (Instrument Air Systems and Hazards)
برگزار شده توسط شرکت ان جی آی / NJI در فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی، شهرستان عسلویه، استان بوشهر (6 ساعت)
کار در ارتفاع (Working at Height)
برگزار شده توسط شرکت ان جی آی / NJI در فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی، شهرستان عسلویه، استان بوشهر (4 ساعت)
آتش نشانی، یونیت دو، آب (Firefighting, Unit 2: Water)
ناظر ایمنی داربست در تی آی جی دی (TIJD)
سیستم مجوز کار (Permit To Work System)
برگزار شده توسط شرکت ان جی آی / NJI در فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی، شهرستان عسلویه، استان بوشهر (2 ساعت)
تست گاز (Authorized Gas Tester)
برگزار شده توسط شرکت ان جی آی / NJI در فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی، شهرستان عسلویه، استان بوشهر (8 ساعت)
آتش نشاننی، یونیت یک، پایه (Firefighting, Unit 1: Basic)
برگزار شده توسط شرکت ان جی آی / NJI در فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی، شهرستان عسلویه، استان بوشهر (8 ساعت)
آتش نشانی، یونیت سه، خاموش کننده ها و کف (Firefighting, Unit 3: Extinguishers & Foam)
ناظر ایمنی داربست در تی آی جی دی (TIJD)
ایمنی عمومی (General Safety)
سوپروایزر ایمنی، بهداشت و محیط زیست در یکان فولاد
ایمنی در زمان ساخت (Construction Safety)
برگزار شده توسط مرکز آموزش شرکت پازارگاد، پارس جنوبی، شهرستان عسلویه، استان بوشهر (32 ساعت)
جوشکاری برق آرگون (Welding)
برگزار شده توسط شرکت تی جی سی/ TGC، شاهین شهر، استان اصفهان (384 ساعت)
ایمنی گاز H2S و نحوه استفاده از سیستم های تنفسی (SCBA/EEBA)
هماهنگ کننده ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سی ان پی سی آی چین (CNPCI)
ایمنی گاز H2S و نحوه استفاده از سیستم های تنفسی (SCBA/EEBA)
سوپروایزر ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سی ان پی سی آی چین / سی اس پی (CNPCI/CSP)
ایمنی جرثقیل (Crane Safety)
برگزار شده توسط مرکز آموزش شرکت پازارگاد، پارس جنوبی، شهرستان عسلویه، استان بوشهر (2 ساعت)
ایمنی کار در ارتفاع (Working at Height Safety)
برگزار شده توسط واحد آموزش شرکت پازارگاد، پارس جنوبی، شهرستان عسلویه، استان بوشهر (2 ساعت)
دوره عمومی کمک های اولیه (General First Aid)
برگزار شده توسط سازمان هلال احمر شهرستان مسجدسلیمان، استان خوزستان (50 ساعت)
ایمنی صنعتی (Industrial Safety & HSE Plan)
هماهنگ کننده ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سی ان پی سی آی چین (CNPCI)
روش های نمونه برداری از آلاینده های هوا (Sampling Methods of Air Pollution)
سوپروایزر ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سی ان پی سی آی چین (CNPCI)
ارزیابی حمل دستی بار (Load Manual Handling Assessment)
سوپروایزر ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سی ان پی سی آی چین (CNPCI)
امداد و کمک های اولیه (Rescue & first Aid)
هماهنگ کننده ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سی ان پی سی آی چین (CNPCI)
توضیحات
دریافت بیش از 15 تقدیرنامه شخصی و شرکتی از ارگانهای دولتی مانند سازمان محیط زیست، شبکه بهداشت و درمان، اداره کار و رفاه اجتماعی و شرکتهای صنعتی مختلف.
ثبت رکورد 42 میلیون نفر ساعت کار بدون حادثه شغلی منجر به نقص عضو و فوت در پروژه آزادگان شمالی.