صادق لشکری

صادق لشکری

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

۰ارتباط ۰مهارت
فارس | شیراز
کارشناس نمودارگیری
ملی حفاری ایران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی امیدیه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی امیدیه
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی نفت
تجارب کاری
۱۳۸۷ اکنون
کارشناس نمودارگیری
ملی حفاری ایران
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات