مریم ذاکری

مریم ذاکری

مدیر پروژه- معمار-طراح داخلی-مجسمه ساز

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
زیردیپلم
تحصیلات
-
زیردیپلم
مهارت ها
توضیحات