بابک دهقانی

بابک دهقانی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

۰ارتباط ۱مهارت
فارس | شیراز
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعت نفت
تحصیلات
دانشگاه صنعت نفت
۱۳۶۳ - ۱۳۷۰
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات