سید نیما رسولی

سید نیما رسولی

دکترا DBA مدیریت دولتی

۴ارتباط ۳مهارت
گلستان | گرگان
مدیر عامل
موسسه پشتیبانی سهام پدیده
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی گرگان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی گرگان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
دکترا مدیریت دولتی
مدارک و گواهی‌نامه ها
کارافرینی
کارافرینی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
استعدادیابی
استعدادیابی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی
سازمان مدیریت صنعتی
نوابغ فروش
مکتب کمال
زبان انگلیسی
دانشگاه ازاد اسلامی
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
مدیر عامل
موسسه پشتیبانی سهام پدیده
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارخانه نان بستنی
نان بستنی فلاور
۱۳۸۴ اکنون
مدیریت مغازه
قصر پرده وصال
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
امور سهام
مدیر عامل در موسسه پشتیبانی سهام پدیده
کنترل کیفیت
مدیر عامل در موسسه پشتیبانی سهام پدیده
هدف
مدیر عامل در موسسه پشتیبانی سهام پدیده
مدیریت زمان
مدیر عامل در موسسه پشتیبانی سهام پدیده
خودشناسی
مدیر عامل در موسسه پشتیبانی سهام پدیده
سخنوری
مدیر عامل در موسسه پشتیبانی سهام پدیده
فروش
مدیر عامل در موسسه پشتیبانی سهام پدیده
کامپیوتر
مدیر عامل در موسسه پشتیبانی سهام پدیده
توضیحات