امیرسهراب بابک

امیرسهراب بابک

کارشناسی ارشد حسابداری

۰ارتباط ۱مهارت
اردبیل | اردبیل
مدیر مالی
زیبادان سبلان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
۱۳۷۷ اکنون
کارشناسی ارشد حسابداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
نرم افزارحسابداری و انبار
تدبیر .سپیدارسیستم
تجارب کاری
۱۳۸۶ اکنون
مدیر مالی
زیبادان سبلان
۱۳۸۶ اکنون
دستیار حسابرسی
حسابداری و حسابرسی
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات