لقمان علی محمدیان

لقمان علی محمدیان

مخترع

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان غربی | بوکان
کارشناس
پیشتاز صنعت
کارشناسی دانشگاه رازی
تحصیلات
دانشگاه رازی
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
کارشناسی کشاورزی مکانیزاسیون
خوشه ی انرژی
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
کارشناس
پیشتاز صنعت
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
ثبت اختراع : دستگاه بسته بندی محصولات کشاورزی