لقمان علی محمدیان

لقمان علی محمدیان

مخترع

۰ارتباط ۶مهارت
آذربایجان غربی | بوکان
عضو کمیته ی اشتغال
فرمانداری
کارشناسی دانشگاه رازی
تحصیلات
دانشگاه رازی
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
کارشناسی کشاورزی مکانیزاسیون
خوشه ی انرژی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۸
مقاله نویسی
دانشگاه رازی
۱۳۹۷
ثبت اختراع
مالکیت معنوی
- ۱۳۹۶
نرم افزار های آفیس
دانشگاه رازی
- ۱۳۹۶
کارآفرینی
پارک علم و فناوری
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
عضو کمیته ی اشتغال
فرمانداری
۱۳۹۸ اکنون
واحد فناور
پارک علم و فناوری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
کارشناس
پیشتاز صنعت
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
خلاقیت و ایده پردازی
مدرس
مدل های درآمدی و کسب و کار
مدرس
ساخت گلخانه
درجه کارشناسی کشاورزی مکانیزاسیون از دانشگاه رازی
مقاله نویسی
درجه کارشناسی کشاورزی مکانیزاسیون از دانشگاه رازی
ثبت اختراع
واحد فناور در پارک علم و فناوری
توضیحات
ثبت اختراع : دستگاه بسته بندی محصولات کشاورزی ، رایزر و شیر خودکار نشکن ، کودپاش دامی تمام هیدرولیک ، انبر برداشت محصولات بوته ای ، دستگاه برداشت نخود، تانکر آبیاری و سم پاشی هوشمند