رضا غلامی

رضا غلامی

متخصص شبکه های اجتماعی ، کارشناس ارشد شبکه های کامپیوتر ، مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامکپیوتر ، برنامه نویس ، طراحی وب سایت و نرم افزار ، هک و امنیت

۵ارتباط ۸مهارت
خراسان شمالی | شیروان
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علم و ادب نوین
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علم و ادب نوین
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات