محمد مقدم

محمد مقدم

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

۰ارتباط ۲مهارت
تهران | تهران
استادیار
دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی عمران حمل و نقل
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۸۸ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی عمران
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
اتوکد
حلما
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
استادیار
دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
تکنسین آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های عمران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دانشکده فنی و مهندسی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
مدرس
دبیرستان مدرس(شاهد)
تدریس دروس ریاضی (ریاضی پایه حسابان دیفرانسیل جبر و احتمال هندسه آمار) و فیزیک
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
مهندس عمران
سازه برتر
به عنوان مهندس عمران در سایت و دفترفنی مشغول کار در یک پروژه ورزشگاهی (سکوسازی برای تماشاگران) بودم .
پروژه‌ها
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
پروژه فولاد
درجه کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
بارگذاری تحلیل و طراحی
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
پروژه بتن
درجه کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
بارگذاری تحلیل و طراحی
پروژه‌ها
۱۳۹۴-۰۷
ارزیابی میزان تاثیر گذاری آموزش های عمومی بر ارتقای ایمنی ترافیک
کنفرانس ملی مهندسی معماری عمران و توسعه شهری
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات