حسام الدین دانشورکار

حسام الدین دانشورکار

کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه

۱ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
کارشناس QC
مسداکو
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
تحصیلات
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
کارشناس QC
مسداکو
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
کارآموز
دوره کارآمزی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
مترور
آریا بلند افراز
پروژه‌ها
شناسایی مشخصات دینامیکی تیر به روش تجزیه در حوزه فرکانسی
چهارمین همایش بین المللی عمران و شهرسازی شهید بهشتی
مقایسه شکل مودهای مختلف یک تیر در شرایط مختلف تکیه‌گاهی با استفاده از روش تجزیه در حوزه فرکانسی
چهارمین همایش بین المللی عمران و شهرسازی شهید بهشتی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات