حسین گیلاسی

حسین گیلاسی

کارشناسی ارشد برق الکتروتکنیک

۰ارتباط ۲مهارت
اصفهان | کاشان
رئیس تولید
مهندسی پرتوگسترسیلک
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علامه فیض کاشانی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علامه فیض کاشانی
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد برق الکتروتکنیک
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
رئیس تولید
مهندسی پرتوگسترسیلک
پروژه‌ها
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
طراحی و ساخت روشنایی و نورپردازی باغ رستوران نایب
رئیس تولید در مهندسی پرتوگسترسیلک
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
طراحی و ساخت نورپردازی ایران گلاب
رئیس تولید در مهندسی پرتوگسترسیلک
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
طراحی و ساخت روشنایی و نورپردازی تفرجگاه کاسپین
رئیس تولید در مهندسی پرتوگسترسیلک
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
ساخت پروژه روشنایی عقدا یزد
رئیس تولید در مهندسی پرتوگسترسیلک
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
طراحی و ساخت روشنایی پمپ بنزین رعیتی
رئیس تولید در مهندسی پرتوگسترسیلک
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
طراحی و ساخت روشنایی بانک سپه شعبه ۲۲بهمن کاشان
رئیس تولید در مهندسی پرتوگسترسیلک
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات