میرحامد خورسند

میرحامد خورسند

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT برنامه نویسی تحت وب

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
تحصیلات
دانشگاه شهید بهشتی
۱۳۸۷ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT برنامه نویسی تحت وب
توضیحات