الناز احمدی میرک

الناز احمدی میرک

کارشناسی ارشد الهیات ادیان و عرفان

۴ارتباط ۰مهارت
اردبیل | مشکین شهر
آموزشیار نهضت
آموزش پرورش
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی ادیان و عرفان
اموزش دهنده ی چرم و نهضت سواد اموزی
تجارب کاری
۱۴۰۰ اکنون
آموزشیار نهضت
آموزش پرورش
تدریس به بی سوادان .و ششم نهضت هم اکنون مشغول به کار هستم
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات