سعید خاص امیری

سعید خاص امیری

کارشناسی مهندسی مکانیک

۵ارتباط ۰مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
مدیرتولید
سیمافولادغرب
کارشناسی دانشگاه یزد
تحصیلات
دانشگاه یزد
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
کارشناسی مهندسی مکانیک
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
مدیرتولید
سیمافولادغرب
مدیرتولید خط نورد میلگرد آج دار در تمامی مقاطع با ظرفیت 200هزار تن
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
مسئول اجرایی پروژه
جهان فولاد غرب
مدیر اجرایی و طراحی ومهندسی سوله 12000متری خط نورد گرم میلگرد باظرفیت 200هزارتن درسال
اجراء و نصب قطعات خط نورد گرم میلگرد سیمافولادغرب
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
مهندس تعمیرات
جهان فولادغرب
سرپرست تعمیرات و نگهداری
۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
دفتر فنی
راه آهن یزد
در قسمت مهندسی معکوس و کنترل کیفیت
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات