احمد محبوبی

احمد محبوبی

مهندس معدن استخراج

۰ارتباط ۲مهارت
سمنان | سمنان
مسول فنی وسرپرست کارگاه
سازمان نظام مهندسی معدن
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی محلات
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی محلات
۱۳۷۹ - ۱۳۸۵
کارشناسی مهندسی معدن استخراج
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۲
پروانه پایه۲حرفه ای اشتغال مهندسی معدن از وزارتخانه
سازمان نظام مهندسی معدن
۱۲۰۹۴۲
تجارب کاری
۱۳۸۵ - ۱۳۹۷
مسول فنی وسرپرست کارگاه
سازمان نظام مهندسی معدن
دارای سوابق کاری در سد سازی ،کارخانه سیمان،کارخانه گچ ،راهسازی و....
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
دوره اقتصاد در معادن
مسول فنی وسرپرست کارگاه در سازمان نظام مهندسی معدن
توضیحات
تهیه وارایه طرح بهره برداری در ۵رده مختلف معدنی وسوابق کار در شرکتهای بزرگ چون رامشیر واستراتوس ،سد سازی وپالایشگاه نفت