سید دانا علی زاده

سید دانا علی زاده

دکترا جغرافیا برنامه ریزی شهری

۱ارتباط ۰مهارت
خراسان رضوی | مشهد
عضو
کارگروه تخصصی فرهنگی و اجتماعی،مرکز پژوهش های شورای اسلامی مشهد
دکترا دانشگاه خوارزمی
تحصیلات
دانشگاه خوارزمی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۷
دکترا جغرافیا برنامه ریزی شهری
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
عضو
کارگروه تخصصی فرهنگی و اجتماعی،مرکز پژوهش های شورای اسلامی مشهد
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
عضو
کارگروه تخصصی شهرسازی،مرکز پژوهش های شورای اسلامی مشهد
۱۳۹۱ اکنون
- مدیرعامل
شرکت مهندسین مشاور آرمان پژوهان آباد ایرانیان(آپا)
۱۳۹۱ اکنون
عضو
قطب علمی برنامه ریزی و توسعه پایدار گردشگری ایران
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
دبیر
همایش ملی جشنواره گردشگری کلاردشت
۱۳۹۱ - ۱۳۹۸
مسئول
پانل گردشگری نمایشگاه توانمندی های مناطق آزاد ایران در تهران
۱۳۹۰ - ۱۳۹۰
دبیر
اولین همایش مدیریت شهری و توسعه گردشگری، شهرداری طرقبه
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
عضو
کارگروه راهبردی گردشگری شهرداری مشهد
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
عضو
کارگروه مسائل اجتماعی شهرداری مشهد
پروژه‌ها
مدیر پروژه در طرح "مطالعات و طراحی ساختمان خیریه سرزمین آرزوهای قوچان"، مهندسین مشاور معمار و شهرساز آراد، پاییز و زمستان 1389.
مسئول(مجری) طرح "خدمات مشاوره و طراحی خوشه های صنعتی "، شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی، مهندسین مشاور معمار و شهرساز آراد، بهار 1390.
مدیر پروژه در طرح "مطالعات و طراحی فضای سبز حاشیه کال فرامرز"، شهرداری منطقه 2 مشهد ،مهندسین مشاور معمار و شهرساز آراد، پاییز و زمستان 1389.
مدیر پروژه در طرح "مطالعات و طراحی فضای سبز حاشیه بلوار معلم(معلم 71 تا 73)"، شهرداری منطقه 11 مشهد ،مهندسین مشاور معمار و شهرساز آراد، پاییز و زمستان 1389.
مدیر پروژه در طرح "مطالعات و طراحی پارک دروی"، شهرداری منطقه 3 مشهد ،مهندسین مشاور معمار و شهرساز آراد، پاییز و زمستان 1389.
مدیر پروژه در طرح "مطالعات و طراحی پارک خطی و پیاده راه دیش دیش"، شهرداری منطقه 3 مشهد ،مهندسین مشاور معمار و شهرساز آراد، پاییز و زمستان 1389.
مدیر پروژه در طرح "مطالعات و طراحی کمپینگ گردشگری بین راهی فاروج_شیروان"، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی ،مهندسین مشاور معمار و شهرساز آراد، پاییز و زمستان 1389.
مدیر پروژه در طرح "مطالعات و طراحی اردوگاه گردشگری روستای درکش"، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی ،مهندسین مشاور معمار و شهرساز آراد، پاییز و زمستان 1389.
مدیر پروژه در طرح "مطالعات و طراحی بلوار دسترسی منطقه آزاد چابهار"، سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار، 1390.
همکار در طرح "مطالعات و طراحی پارک وفا"، دفتر مطالعات و طراحی پروژه های شهرداری مشهد ،مهندسین مشاور معمار و شهرساز آراد، پاییز و زمستان 1389-1390.
همکار در طرح "مطالعات و طراحی اولین پارک گلهای شرق کشور"، شهرداری منطقه 11 مشهد ،مهندسین مشاور معمار و شهرساز آراد، پاییز و زمستان 1389-1390.
مسئول(مجری) طرح گردشگری "نیازسنجی، جانمائی و جرم گذاری بقاع متبرکه استان خراسان شمالی( بقعه ایوب پیغمبر)"، کارفرما: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان شمالی ،مهندسین مشاور معمار و شهرساز آراد، پاییز 1389.
همکار طرح"بررسی نقش وتاثیر فضاهای شهری در تامین امنیت اجتماعی شهروندان"، منطقه (3) مشهد، مهندسین مشاور آسه،1387.
همکار اصلی طرح"مکان یابی بازارهای روز میوه وتره بار ومواد لبنی وپروتئنی در شهر مشهد"، کارفرما: شهرداری مشهد ، مهندسین مشاور آسه،7-1386.
مدیر پروژه در طرح " امکان سنجی ومطالعات پایه مرکز رشد(انکوباتور)"، کارفرما: شرکت شهرک های خراسان رضوی ، مهندسین مشاور آسه،1387.
مدیر پروژه در طرح "مطالعات پایه وطراحی مبلمان وتبلیغات شهری منطقه (8) مشهد"، کارفرما: شهرداری منطقه 8 مشهد ، مهندسین مشاور آسه،1387.
مدیر پروژه در طرح " مطالعات پایه ساماندهی تابلوها و تبلیغات شهری شهر سبزوار "، کارفرما: شهرداری سبزوار ، مهندسین مشاور اندیشه ساز هور بارثاوا،1388.
مدیر پروژه در طرح" بررسی جانمائی و طراحی دکه های مطبوعاتی در سطح شهر اهواز و امکان ساماندهی آنها "، کارفرما: شهرداری اهواز، مهندسین مشاور اندیشه ساز هور بارثاوا،1388.
مدیر پروژه در طرح" ساماندهی و سازماندهی وانت‌بارها و گاری‌دارها در سطح شهر اهواز "، کارفرما: شهرداری اهواز، مهندسین مشاور اندیشه ساز هور بارثاوا،1388.
مدیر پروژه در طرح" بررسی امکان ساماندهی کارگران ساختمانی سطح شهر اهواز و تهیه الگوی مناسب "، کارفرما: شهرداری اهواز، مهندسین مشاور اندیشه ساز هور بارثاوا،1388.
مدیر پروژه در طرح"ساماندهی دستفروشان شهر اهواز"، کارفرما: شهرداری اهواز، مهندسین مشاور اندیشه ساز هور بارثاوا،1388.
مدیر پروژه در طرح"نیازسنجی ، جانمائی و مکانیابی بازارهای روز میوه وتره بار ومواد لبنی وپروتئنی در شهر اهواز"، کارفرما: شهرداری اهواز، مهندسین مشاور اندیشه ساز هور بارثاوا،1388.
مدیر پروژه در طرح گردشگری " مطالعات راهبردی سایت موزه بندیان درگز" کارفرما: سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، مهندسین مشاور آسه،1388.
مدیر پروژه در طرح"تعریف و تعیین تورهای گردشگری متناسب با ساختار گردشگری مشهد"، کارفرما: شهرداری مشهد ، مهندسین مشاور آسه،1388.
مدیر پروژه در طرح" امکان سنجی گردشگری در منطقه نمونه بیدواز اسفراین"، کارفرما: سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی ، مهندسین مشاور آسه،1388.
مدیر پروژه در در طرح " امکان سنجی گردشگری در منطقه نمونه میاندشت جاجرم"، کارفرما: سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی ، مهندسین مشاور آسه،1388.
مدیر پروژه در طرح"ایجاد مسیر نوستالژیک گردشگری در شهر طرقبه"، کارفرما: شهرداری طرقبه ، مهندسین مشاور اندیشه ساز هور بارثاوا، 1388.
مدیر پروژه در طرح"ایجاد مسیر نوستالژیک گردشگری در شهر طرقبه"، کارفرما: شهرداری طرقبه ، مهندسین مشاور اندیشه ساز هور بارثاوا، 1388.
مدیر پروژه در طرح"ایجاد مسیر نوستالژیک گردشگری در شهر طرقبه"، کارفرما: شهرداری طرقبه ، مهندسین مشاور اندیشه ساز هور بارثاوا، 1388.
مدیر پروژه در طرح "مطالعات راهبردی وساختاری روستاهای هدف گردشگری،روستای گلیان " کارفرما: سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی مهندسین مشاور آسه،1386.
مدیر پروژه در طرح "مطالعات راهبردی وساختاری روستاهای هدف گردشگری،روستای استاد" کارفرما: سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی ، مهندسین مشاور آسه،1386.
مدیر پروژه در طرح "بررسی،تحلیل و تدوین اسناد، مطالعات و پژوهش های انجام شده پیرامون آمار زائران و گردشگران ورودی به کلانشهر مشهد" ، شهرداری مشهد، معاونت فرهنگی و اجتماعی، پاییز و زمستان 1389.
مسئول مطالعات گردشگری طرح" بازسازی وساماندهی حمام خزینه شهر فاروج"، مهندسین مشاوربام شهر توس،1387.
مسئول مطالعات گردشگری طرح " بازسازی وساماندهی حمام خزینه شهر جاجرم"، مهندسین مشاوربام شهر توس،1387.
مسئول مطالعات گردشگری طرح " منطقه نمونه گردشگری شهر ملک آباد مشهد"، مهندسین مشاور توسعه نهاد دیار توس، زمستان 1387.
مسئول(مجری) طرح توجیهی "مجتمع خدماتی – رفاهی بین راهی، چناران-مشهد"، کارفرما: سازمان حمل و نقل و پایانه های مسافربری خراسان رضوی، مهندسین مشاور معمار و شهرساز آراد، بهار 1389.
مسئول(مجری) طرح "بررسی و تجزیه و تحلیل عملکرد توسعه نواحی شهرک های صنعتی و نقش آن در توسعه شهرستان ها"، کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی، مهندسین مشاور معمار و شهرساز آراد، بهار 1389.
مسئول(مجری) طرح "ساماندهی سیما و منظر شهری ، شهر صفی آباد "، شهرداری صفی آباد ، کارفرما: استانداری خراسان شمالی، مهندسین مشاور معمار و شهرساز آراد، بهار 1391.
مسئول(مجری) طرح " تهیه لایه GIS بازارهای مادرشهر مشهد "، کارفرما: شهرداری مشهد ، مهندسین مشاور آپا( آرمان پژوهان آباد ایرانیان)، پاییز 1391.
مسئول(مجری) طرح " تهیه لایه GIS مبلمان شهری مادرشهر مشهد "، کارفرما: شهرداری مشهد ، مهندسین مشاور آپا( آرمان پژوهان آباد ایرانیان)، پاییز 1391.
مسئول(مجری) طرح " مطالعات و طراحی مجتمع بین راهی بجنورد-شیروان "، کارفرما: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی ، مهندسین مشاور آپا( آرمان پژوهان آباد ایرانیان)، پاییز 1392.
مسئول(مجری) طرح مطالعات و طراحی میدان میوه و تره بار شهر جاجرم در خراسان شمالی، کارفرما: شهرداری جاجرم، 1394.
مسئول(مجری) طرح " بررسی انگیزه¬های تمایل یا عدم تمایل به بلند مرتبه سازی در منطقه 11 شهرداری مشهد "، کارفرما: شهرداری منطقه 11 مشهد ، مهندسین مشاور آپا( آرمان پژوهان آباد ایرانیان)، تابستان 1392.
مسئول(مجری) طرح " نیازسنجی، امکان سنجی و مکانیابی مستحدثات شهری( آبخوری ها ) در سطح شهر مشهد "، کارفرما: شهرداری مشهد ، مهندسین مشاور آپا( آرمان پژوهان آباد ایرانیان)، پاییز 1391.
مسئول(مجری) طرح " نیازسنجی، امکان سنجی و مکانیابی مستحدثات شهری (سوله های زمستانی) در سطح شهر مشهد "، کارفرما: شهرداری مشهد ، مهندسین مشاور آپا( آرمان پژوهان آباد ایرانیان)، پاییز 1391.
مسئول(مجری) طرح " نیازسنجی، امکان سنجی و مکانیابی مستحدثات شهری (سرویس های بهداشتی) در سطح شهر مشهد "، کارفرما: شهرداری مشهد ، مهندسین مشاور آپا( آرمان پژوهان آباد ایرانیان)، پاییز 1391.
مسئول(مجری) طرح "تشکیل پایگاه داده های مکانی پارک ملت مشهد"، کارفرما: شهرداری منطقه 11 مشهد ، مهندسین مشاور آپا( آرمان پژوهان آباد ایرانیان)، تابستان 1392.
مسئول(مجری) طرح "تهیه شناسنامه ( مساحی و نقشه برداری ) پارک های منطقه 11 شهرداری مشهد "، کارفرما: شهرداری منطقه 11 مشهد ، مهندسین مشاور آپا( آرمان پژوهان آباد ایرانیان)، پاییز 1393.
مسئول(مجری) طرح "تشکیل پایگاه داده های معابر منطقه 11 شهرداری مشهد "، کارفرما: شهرداری منطقه 11 مشهد ، مهندسین مشاور آپا( آرمان پژوهان آباد ایرانیان)، پاییز 1393.
مسئول(مجری) طرح "تشکیل پایگاه داده های معابر منطقه 6 شهرداری مشهد "، کارفرما: شهرداری منطقه 6 مشهد ، مهندسین مشاور آپا( آرمان پژوهان آباد ایرانیان)، بهار 1393.
مسئول(مجری) طرح "تشکیل پایگاه داده های مکانی شهر جدید گلبهار "، کارفرما: شرکت عمران شهر جدید گلبهار ، مهندسین مشاور آپا( آرمان پژوهان آباد ایرانیان)، پاییز 1393.
مسئول(مجری) طرح " تشکیل پایگاه داده های مکانی اداره اوقاف قوچان"، کارفرما: اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی ، مهندسین مشاور آپا( آرمان پژوهان آباد ایرانیان)، تابستان و پاییز 1393.
مسئول(مجری) طرح "تهیه طرح PDS پارک ملت مشهد "، کارفرما: شهرداری منطقه 11 مشهد ، مهندسین مشاور آپا( آرمان پژوهان آباد ایرانیان)، پاییز 1393.
مسئول(مجری) طرح "تهیه شناسنامه ( مساحی و نقشه برداری ) پارک های کلانشهر مشهد "، کارفرما: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد ، مهندسین مشاور آپا( آرمان پژوهان آباد ایرانیان)، تابستان و پاییز 1393.
مسئول(مجری) طرح "مکانیابی ایستگاه های هواشناسی جاده ای در استان خراسان رضوی"، کارفرما: پژوهشکده اقلیم شناسی کشور ، پاییز 1393.
مسئول(مجری) طرح "بررسی قابلیت ها و ظرفیت های گردشگری منطقه 12 شهرداری تهران"، کارفرما: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران ، پاییز 1393.
مسئول(مجری) طرح "تشکیل پایگاه داده های مکانی منطقه 16 شهرداری تهران"، کارفرما: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران ، پاییز 1393.
مسئول(مجری) طرح ، "نیازسنجی و مکانیابی کارخانه کمپوست و دفنگاه خراسان شمالی"، سازمان بازیافت و استانداری خراسان شمالی، 1394.
مسئول(مجری) طرح " شناسایی و معرفی ظرفیت های گردشگری روستای خسرویه ( با تاکید بر گردشگری فرهنگی )"، کارفرما: سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی، 1394.
مسئول(مجری) طرح ،"تهیه طرح جامع گردشگری شهر چناران شهر در خراسان شمالی"، کارفرما: شهرداری چناران شهر، 1394.
مسئول(مجری) طرح ،"ارزیابی شاخص های اجتماعی و فرهنگی مسکن مهر گلبهار"، کارفرما: شرکت عمران گلبهار، 1395 .
مسئول(مجری) طرح ،"تعیین استاندار شاخص های شهری"، کارفرما: شهرداری مشهد، 1395.
مسئول(مجری) طرح ،"تهیه طرح جامع گردشگری حصارگرمخان در خراسان شمالی"، کارفرما: شهرداری حصارگرمخان، 1397.
مسئول(مجری) طرح ،"تهیه طرح جامع گردشگری پیش قلعه در خراسان شمالی"، کارفرما: شهرداری حصارگرمخان، 1397.
پروژه‌ها
 Providing optimal strategies for development of urban old fabric with use of SWOT Model (Case Study: Sartapole Neighborhood in Sanandaj City)
International journal of emerging trends in engineering and development(ijeted) issn no: 2249-6149.20, may 2013.
 An Analysis of Highest Diurnal Precipitations Changes and Their Related to Annual Precipitations in Iran, Published by Canadian Center of Science and Education
Earth Science Research; Vol. 2, No. 2; 2013(ISSN 1927-0542 E-ISSN 1927-0550)
 Grading the performance level of touristy region using the SWOT technique (the case study: the touristy region of Velesht Lake, Mazandaran, Iran)
Journal of Environmental Science and Engineering ,USA.
 Identified optimal places of tourism accommodation centers with using Multi-criteria decision- making analysis methods(Case study: Mashhad city)
Survey and analyze optimal site selection primary schools with use Fuzzy Logic & GIS (Case study: Shadegan city)
 Survey and analyze strategic approaches for development tourist rural using SWOT model (Case study: Tourist Ruarl of Valley Tange Sofla in Iran )
Conference9th Annual International Conference on Tourism, 10-13 June 2013, Athens, Greece
1- تحلیلی بر ابعاد اجتماعی و روانشناختی فضاهای سبز شهری(با رویکرد مدیریت شهری)،فصلنامه مدیریت شهری، سال ششم، شماره 21، پاییز 1387.
2- ارزیابی وضعیت توسعه در استان خراسان شمالی ،مجله فضای جغرافیائی ، دانشگاه آزاد شهرستان اهر،1390
3- بررسی نحوه مشارکت های شهروندی در ارائه خدمات شهری با تاکید بر بازارهای روز(مورد:بازارهای روز مشهد)، مجله فضای جغرافیائی، دانشگاه آزاد شهرستان اهر، سال یازدهم ، شماره 34 ، تابستان 1390 .
4- تحلیلی بر آسیب های اجتماعی در کلانشهرها(مطالعه موردی : کلانشهر مشهد)،فصلنامه مطالعات جغرافیائی مناطق خشک، سبزوار ، 1390.
5- سنجش جذابیت و میزان رقابت پذیری مکان گردشگری با استفاده از مدل TDCA ( مورد پارک کوهسنگی مشهد، فصلنامه مطالعات شهری، دانشگاه کردستان .
6- امکان سنجی گردشگری روستایی در شهرستان پاوه،مجله فضای جغرافیائی، دانشگاه آزاد شهرستان اهر،1389.
7- بررسی توان ها و جاذبه های گردشگری و نقش آن در توسعه اقتصادی شهرستان کاشان، نشریه انجمن جغرافیائی ایران، 1391 .
8- سنجش نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار محلی (مطالعه موردی: سکونتگاههای شهری و روستایی منطقه عسلویه)، مجله علمی- پژوهشی هویت شهر، دانشگاه علوم تحقیقات،1391.
9- بازارچه های مرزی و مکانیابی نامناسب آنها در شهرها(مورد : بازارچه مرزی شهر پاوه)، فصلنامه ساخت شهر، تهران، 1391.
10- تحلیلی بر تاثیرات ساختار کالبدی محیط های شهری در امنیت گردشگران (مورد؛ حوزه ثامن مادرشهر مشهد)، فصلنامه معماری و شهرسازی آرمانشهر ،شماره 11، تهران ، 1393 .
11- بررسی جایگاه مناطق آزاد تجاری جزیره قشم در توسعه پایدار و امنیت اجتماعی ، دو فصلنامه علمی- پژوهشی آمایش،دوره پنجم، شماره اول، بهار و تابستان 1392.
12- بررسی امنیت گردشگری در منطقه ثامن مشهد (با تاکید بر آسیب های اجتماعی)،فصلنامه ساخت شهر ، 1391، نوبت چاپ.
13- تعیین پهنه های مستعد اکوتوریسم در شهرستان کوهدشت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، دوفصلنامه مطالعات گردشگری، پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی، 1392.
14- سنجش توزیع فضائی بازارهای روز و مکانیابی بهینه آنها در شهر خرم آباد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1393.
15- ارزیابی چالش ها و فرصتهای توسعه گردشگری در جزیره قشم ، فصلنامه فضای گردشگری، 1391.
16- تحلیلی بر جایگاه گردشگری شهرستان چالوس در استان مازندران (با تاکید بر تعداد گردشگران)، فصلنامه فضای گردشگری، دانشگاه آزاد اسلامی ملایر، سال اول، شماره 4، پاییز 1391.
17- نقش گردشگری شهری در توسعه پایدار شهرها ( مطالعه موردی: شهر خرم آباد)، فصلنامه میراث و گردشگری، سال اول، شماره چهارم، زمستان 1389.
18- نگرش تحلیلی بر میزان توسعه یافتگی استان خراسان شمالی و جایگاه آن در کشور ، مجله علوم جغرافیائی ، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ، شماره 7 و 8 ، 1390.
19- تحلیل و تبیین موانع و محدویت های توسعه گردشگری روستایی (مورد: روستای استاد، شهرستان فاروج)، فصلنامه فضای گردشگری، 1391.
20- مناطق عشایری وقابلیت گردشگری(دورنمای پساگردشگری انبوه)،ارائه شده ومقاله برگزیده در همایش ساماندهی جامعه عشایری ایران،جاد کشاورزی،اردیبهشت1383.
21- قابلیت گردشگری در تمدن کاریزی(پردازش پسامدرن)،ارائه شده در همایش ملی قنات،گناباد، اردیبهشت1383.
22- گردشگری پسامدرن(ضرورت یک شناخت)،پذیرفته شده برای ارائه در همایش جغرافیا وقرن21،دانشگاه آزاد نجف آباد، اردیبهشت1385.
23- تاثیرات مطلوب گردشگری بر جامعه میزبان،دوماهنامه گردشگری،شماره 22،مهر و آبان 1388.
24- اصلاح الگوی مصرف حلقه مفقوده درتوسعه پایدار شهری، مجموعه مقالات سمینار تبیین راهکارهای اجرائی اصلاح الگوی مصرف در شهرداری ها،انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، دانشگاه صنعتی شریف، 23 تیرماه 1388.
25- بررسی چالش ها و فرصت های گردشگری در شهر ساحلی بندرگز( مدل MS-SWOT) ، اولین همایش ملی امنیت در شهرهای ساحلی،بندر عباس ، آذرماه 1389.
26- جایگاه و نقش GIS در توسعه گردشگری روستائی (مطالعه موردی : روستای استاد- شهرستان فاروج) ، همایش ملی توسعه پایدار روستائی با تاکید بر بخش کشاورزی ، خراسان شمالی, بجنورد، 23 . 24 شهریورماه 1389.
27- تحلیلی بر جایگاه جاذبه های فرهنگی در توسعه گردشگری روستایی( نمونه موردی دهستان گلیان (شهرستان شیروان))، همایش ملی هنر اسلامی- ایرانی در خراسان شمالی، دانشگاه پیام نور بجنورد، آذر 1389.
28- بازتاب مولفه های فرهنگی - هنری در میزان توسعه استان خراسان شمالی، همایش ملی هنر اسلامی- ایرانی در خراسان شمالی، دانشگاه پیام نور بجنورد، آذر 1389.
29- جایکاه امنیت درتوسعه گردشگری پهنه مرکزی شهر خرم آباد، اولین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار، استان سیستان و بلوچستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان،28-30 اردیبهشت 1390.
30- تحلیلی بر جایگاه گردشگری شهرستان چالوس در استان مازندران، اولین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار، استان سیستان و بلوچستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان،28-30 اردیبهشت 1390.
31- مدیریت شهری و و تاثیر آن بر گردشگری شهری، فصلنامه مدیریت و توسعه،
32- امنیت شهری،نشریه شارستان،انجمن علمی گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد،1382.
33- تحلیلی بر مدیریت گردشگری در شهرها (مورد : شهر طرقبه) ، اولین همایش مدیریت شهری و توسعه گردشگری، شهرداری طرقبه، 28و 29 اردیبهشت 1390.
34- منظر شهری و تاثیر آن بر گردشگری در شهرها ( مورد: منطقه ثامن کلانشهر مشهد) ، اولین همایش مدیریت شهری و توسعه گردشگری، شهرداری طرقبه، 28و 29 اردیبهشت 1390.
35- تحلیل فضایی قابلیت های گردشگری شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی شهر بروجرد) ، اولین همایش مدیریت شهری و توسعه گردشگری، شهرداری طرقبه، 28و 29 اردیبهشت 1390.
36- جایگاه و نقش امنیت در توسعه گردشگری شهری (ماهیت ، مفاهیم)، اولین همایش ملی جغرافیا و توسعه گردشگری ، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد اصفهان، اسفند 1390.
37- – " بررسی مولفه های گردشگری پایدار " اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک ، یزد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه ، 27 و 28 اردیبهشت 1391.
38- – " تحلیلی بر ضرورت تدوین TDS در توسعه گردشگری شهرهای مناطق خشک " اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک ، یزد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه ، 27 و 28 اردیبهشت 1391.
39- – " استراتژیک شهرهای مرزی با تاکید بر رویکرد CDS در راستای توسعه پایدار شهری ( مطالعه موردی: شهر زابل) " اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک ، یزد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه ، 27 و 28 اردیبهشت 1391.
40- "جایگاه مناطق آزاد تجاری در میزان امنیت اجتماعی: مطالعه موردی: شهر قشم" ، دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج ، 9 و 10 خرداد 1391.
41- "تعیین پهنه های مستعد اکوتوریسم در شهرستان کوهدشت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی"، دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج ، 9 و 10 خرداد 1391.
42- "ارزیابی تطبیقی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار ناحیه ای مطالعه موردی : سکونتکاه های شهری و روستائی پارس جنوبی (عسلویه)"، سومین همایش ملی چشم انداز توسعه یکپارچه، پایدار و دانائی محور ، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ، بهار 1391.
43- تحلیلی بر جایگاه و نقش ژئومورفوتوریسم در توسعه گردشگری (مورد : شهرستان چابهار) ، همایش ملی ژئومورفولوژی و زیستگاه انسان(فرصت ها و محدودیت ها)، 1391.
44- امکان سنجی وقوع ناپایداری های دامنه ای درارتفاعات شمال شرقی ایران ( مطالعه موردی حوضه کوهستانی جاغرق واقع در بینالود میانی) ، همایش ملی ژئومورفولوژی و زیستگاه انسان(فرصت ها و محدودیت ها)، 1391.
45- نگرش تحلیلی بر جایگاه ژئومورفوتوریسم در توسعه گردشگری مناطق آزاد قشم، اولین همایش ملی جغرافیا، مخاطرات طبیعی و توسعه پایدار، اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اسفند 1391.
46- "ارزیابی تقاضای گردشگری در استان مازندران با تاکید بر شهرستان چالوس" ، اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین، همدان، دانشگاه آزاد اسلامی،زمستان 1391.
47- "تحلیلی بر ضرورت تدوین TDS در توسعه گردشگری شهری" ، اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین، همدان، دانشگاه آزاد اسلامی،زمستان 1391.
48- "ارزیابی اثرات صنعت توریسم در توسعه پایدار، با تاکید بر اکوتوریسم ( نمونه موردی : روستای گلیان)" ، اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین، همدان، دانشگاه آزاد اسلامی،زمستان 1391.
49- "تحلیلی بر توسعه پایدار شهری در شهر زابل با تاکید بر رویکرد CDS" ، همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری، بوکان،اردیبهشت 1392.
50- " برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت های فرسوده شهری ( مطالعه موردی: بافت فرسوده اطراف مسجد جامع قم)، همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری، بوکان،اردیبهشت 1392.
51- نگرشی تحلیلی بر توسعه پایدار شهری در شهرخرم آباد( با تاکید بر گردشگری پایدار)، پنجمین همایش ملی مدیریت شهری ، دانشگاه فردوسی ، مشهد، اردیبهشت 1392.
52- ارزیابی و سطح بندی سطوح توسعه در سکونتگاه های روستائی حوزه خلیج فارس ( مطالعه موردی: استان بوشهر)، نهمین همایش ملی علمی-پژوهشی خلیج فارس، 1392.
53- بررسی ساختار گردشگری در منطقه اورامانات، دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین، همدان، دانشگاه آزاد اسلامی،تیرماه 1392.
54- تحلیلی بر ماهیت گردشگری شهری، دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین، همدان، دانشگاه آزاد اسلامی،تیرماه 1392.
55- جایگاه و نقش امنیت در توسعه گردشگری شهری، اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، 1391.
56- ارزیابی توان اکولوژیک جهت توسعه فیزیکی شهری با استفاده از روش های تحلیل تصمیم گیری چند معیاره در محیط GIS ( مطالعه موردی؛ شهر مشهد)، اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست، مشهد، مهر ماه 1392.
57- ارزیابی و تحلیل توزیع فضائی-مکانی مراکز فرهنگی در شهرها(موردی: شهراهواز)، اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست، مشهد، مهر ماه 1392.
58- شناسائی مناطق مخاطره آمیز جهت توسعه فیزیکی- کالبدی سکونتگاه های روستائی با استفاده از GIS (موردی: روستاهای حومه شهر سنندج، دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی، تهران، دانشگاه خوارزمی، آبان ماه 1392.
59- پهنه بندی مناطق مخاطره آمیز جهت توسعه فیزیکی شهری با استفاده از روش های تحلیل تصمیم گیری چند معیاره (مورد: شهر مشهد)، دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی، تهران، دانشگاه خوارزمی، آبان ماه 1392.
60- تحلیلی بر جایگاه فضاهای عمومی در شهر خلاق، همایش ملی شهر خلاق، ایده ها و چالش ها، قشم، آذرماه 1392.
61- تحلیل ساختار حاکم بر سکونتگاه های غیررسمی شهر خرم آباد(مورد: محله علی آباد)، کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه پایدارشهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، آذرماه 1392.
62- نگرشی تحلیلی بر ضرورت ایجاد پارکهای چند منظوره در توسعه گردشگری کلانشهر مشهد(نیازسنجی، امکان سنجی و مکانیابی)، اولین کنفرانس سالانه موسسه آموزش عالی بینالود مشهد، خردادماه 1394.
63- بررسی و رتبه بندی عوامل هویت بخش بافت ها و مکان های گردشگری کلانشهر مشهد( با استفاده از تکنیک های AHP و Topsiss)، اولین کنفرانس سالانه موسسه آموزش عالی بینالود مشهد، خردادماه 1394.
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات