محمدرضا دانش اصل

محمدرضا دانش اصل

کارشناسی حقوق علوم سیاسی

۰ارتباط ۲مهارت
تهران | تهران
کارمند اداری
سامسونگ
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی حقوق علوم سیاسی
مدارک و گواهی‌نامه ها
icdl
مجتمع فنی تهران
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
کارمند اداری
سامسونگ
۱۳۹۵ اکنون
کارمند اداری
سامسونگ
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
عکاسی
توضیحات