موسی کاظمی وشنوه

موسی کاظمی وشنوه

کارشناسی حسابداری سایر گرایش ها

۱ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
دستیار شخصی مدیر عامل
parseled
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی قم
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قم
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی حسابداری سایر گرایش ها
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
دستیار شخصی مدیر عامل
parseled
در این شرکت علاوه بر فروش کارهایی ذیل را انجام میدادم
حسابداری،انبار داری ،سر کارگری
و کارگاه شرکت به من سپرده شده بود
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
کارشناس فروش
بیمه سامان
به دلیل تغییر سکونت به تهران مجبور به خروج از شرکت شدم.
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
منشی ارشد
آموزشگاه زبان پیشگام
به دلیل پرداخت نکردن حقوق از شرکت خارج شدم.
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
فروشنده
آب و تاب
به دلیل نداشتن نظم درسیستم از شرکت خارج شدم.
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
اموزش نرم افزار های حسابداری
درجه کارشناسی حسابداری سایر گرایش ها از دانشگاه آزاد اسلامی قم
توضیحات
علاقه زیادی به ارتباط با مشتری و کتاب خوانی دارم.