ویدا سلطانی تبار

ویدا سلطانی تبار

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی

۱ارتباط ۰مهارت
البرز | کرج
کارشناس ارشد
فنی مشاوره ای
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز کرج
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز کرج
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۰
جی پی اس
نظام مهندسی
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناس ارشد
فنی مشاوره ای
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات