فرشاد صادقی

فرشاد صادقی

دیپلم علوم تجربی

۰ارتباط ۱مهارت
کرمان | سیرجان
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم علوم تجربی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات