عارف شیعه

عارف شیعه

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

۳ارتباط ۱مهارت
اصفهان | اصفهان
مدیر مالی
پگاه اصفهان - آلومینیوم المهدی هرمزال ( بندرعباس ) - مجتمع ذوب آهن و فولاد نطنز - ......
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
تحصیلات
دانشگاه شیراز
۱۳۸۹ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
تجارب کاری
۱۳۸۰ - ۱۳۹۵
مدیر مالی
پگاه اصفهان - آلومینیوم المهدی هرمزال ( بندرعباس ) - مجتمع ذوب آهن و فولاد نطنز - ......
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات