مریم مقالی

مریم مقالی

دیپلم علوم تجربی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
منشی اداری
رستوران
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم علوم تجربی
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۶
منشی اداری
رستوران
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات