حسن اسدزاده

حسن اسدزاده

کارشناس فناوری الکترونیک صنعتی

۰ارتباط ۱مهارت
مرکزی | ساوه
مدرس و نماینده
بنیاد رباتیک میسان
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی اراک
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی اراک
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
مدرس و نماینده
بنیاد رباتیک میسان
مشغول بکار هستم
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
مدیر فنی
شرکت رعد الکترونیک ساوه
۱۳۸۶ - ۱۳۹۵
تعمیرکار برق
شرکت نورد و پروفیل ساوه
مشغول بکار هستم
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
گذراندن دوره plc در شرکت پروفیل
گذراندن دوره کار با موتورهای AC و DC در شرکت کنترونیک تهران
گذراندن دوره ارتینگ دستگاه در شرکت پروفیل
گذراندن دوره تعمیر کلیدهای های ولتاژ در شرکت پروفیل
گذراندن دوره پست فشار قوی و اپراتوری ۶۳/۲۰ کیلو ولت