سعیده محمدی

سعیده محمدی

کارشناس ژنتیک و دانشجوی ارشد بیوشیمی آشنا به هماتولوژی گذرانده دوره هماتولوژی در آزمایشگاه بوعلی زنجان

۰ارتباط ۱مهارت
زنجان | زنجان
کارشناسی ارشد دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
تحصیلات
دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
۱۳۹۷ اکنون
کارشناسی ارشد زیست شناسی بیوشیمی
دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کارشناسی زیست شناسی ژنتیک
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
هماتولوژی
توضیحات
کارشناس ژنتیک با معدل19/06 و دانشجوی بیوشیمی