دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

Institute of Advanced Studies in Basic Sciences,zanjan

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دولتی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
زنجان
شهر
زنجان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان در آرمانگر عضو هستند که ۵۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۴۱%
زن بیش از ۱۰ نفر ۵۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان در آرمانگر عضو هستند که ۳۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از زنجان، 22 درصد از قزوین، 15 درصد از تهران، 7 درصد از لرستان، 7 درصد از آذربایجان غربی، 7 درصد از چهارمحال و بختیاری، 4 درصد از اردبیل، 4 درصد از بوشهر، 4 درصد از کهگیلویه و بویراحمد، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
زنجان
کمتر از ۱۰ نفر
۳۰%
۳۰%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
اردبیل
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
بوشهر
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
کهگیلویه و بویراحمد
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان در آرمانگر عضو هستند که ۹۳ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۹۳%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۴%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد زیست شناسی بیوشیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد فیزیک
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد شیمی سایر گرایش ها
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد زیست شناسی بیوفیزیک
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد شیمی آلی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد فوتونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد زمین شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد ریاضی مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۲%
۳۲ %