زینب جعفری

زینب جعفری

حسابدار خزانه داری در شرکت مایان دیزل فولاد - مجموعه ماموت

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | شهر ری
حسابدار خزانه داری
شرکت مایان دیزل فولاد - مجموعه ماموت
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی حسابداری سایر گرایش ها
از دانشگاه آزاد اسلامشهر با معدل 17/60 به صورت 7 ترمه فاغ التحصیل شدم.
مدارک و گواهی‌نامه ها
حقوق و دستمزد
۱۳۹۷
حقوق و دستمزد
سازمان مدیریت صنعتی
1235
دارای گواهینامه حقوق و دستمزد از سازمان مدیریت صنعتی
داری گواهینامه دوره بودجه ریزی از موسسه آموزش عالی ریاست جمهوری
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
حسابدار خزانه داری
شرکت مایان دیزل فولاد - مجموعه ماموت
حسابداری خزانه - کلیم و گارانتی - حسابداری انبار - گزارش خرید و فروش فصلی - ثبت اسناد مالی
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
حسابدار
انتشارات علمی و فرهنگی
حسابداری انبار - فروش - گزارش خرید و فروش فصلی - ثبت اسناد حسابداری و تنخواه و خزانه داری
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
آموزش نرم افزار ERP
حسابدار خزانه داری در شرکت مایان دیزل فولاد - مجموعه ماموت
توضیحات