واهیک آبنوسیان

واهیک آبنوسیان

دیپلم حسابداری

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم حسابداری
زبان ها
ارمنی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات