رشید صفرپور

رشید صفرپور

کارشناسی ارشد کامپیوتر

۱ارتباط ۰مهارت
چهارمحال و بختیاری | شهرکرد
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی میبد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی میبد
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر مهندسی دانش
توضیحات